Les pistes de Can Rosés acullen el Triangular del Vallès