Les propostes de Rubí Jove s’apropen als instituts de la ciutat