Les retribucions públiques i les activitats econòmiques, les dades més consultades del portal Open Data