Les subvencions per a la millora del comerç es poden demanar fins al divendres 22 de juny