Maria Mas passa a tenir dedicació parcial i cedeix les competències de Comunicació i Mobilitat