Meritòria quarta posició de l’equip CC No Limits a l’Aragón Bike Race