Més casos de problemes emocionals i de salut mental en els joves després de la pandèmia