Més de 200.000 euros per contractar rubinencs a l’atur