Més de 500 persones es formen a l’OSE durant el 2019