Més de 700 sol·licituds d’ajuts per pagar el lloguer, un 7% més que el 2018

Imagen noticia
Previsió de calor extrema coincidint amb la Festa Major de Rubí
25 de junio de 2019
Imagen noticia
Cap de setmana cultural i històric del club literari Veus de Dona
27 de junio de 2019

Més de 700 sol·licituds d’ajuts per pagar el lloguer, un 7% més que el 2018

Imagen noticia

L’Oficina Local d’Habitatge ha rebut 738 sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament del lloguer que atorguen el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra representa un augment del 7,11% respecte al nombre de sol·licituds registrades l’any passat, que van ser 689.

El creixement de les demandes és encara més significatiu si es comparen amb les dades de l’any 2016, quan es van presentar només 399 peticions. L’any 2017 es van registrar 571 demandes. Entre 2016 i 2019, el nombre de sol·licituds pràcticament s’ha doblat.

Durant les properes setmanes la Generalitat avaluarà les sol·licituds presentades i es preveu que doni resposta a les persones interessades durant l’últim trimestre de l’any.

L’any 2018, del 88,96% de les persones sol·licitants, 613 van rebre l’ajuda al lloguer, que va entre els 20 euros i els 200 euros mensuals.

Les ajudes al lloguer del Ministeri de Foment i la Generalitat van destinades a persones titulars d’un contracte d’arrendament que compleixi diversos requisits.

Entre aquests, residir legalment a Catalunya i tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que els de l’any 2017 no superin els 22.558,77 euros. Aquesta quantitat variarà en funció de la unitat de convivència, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

També es demana no pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 750 euros o de 900 euros en el cas de famílies nombroses i estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

A més, s’ha de pagar el lloguer de l’habitatge a través d’una entitat bancària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.