Més de la meitat dels alumnes del programa SEFED ha trobat feina