‘Refresca l’estiu’, el concurs fotogràfic de Rubinet