Més d’un centenar de rubinencs inicien un tractament per addicció a les drogues en el darrer any