Una cinquantena de persones sol·liciten una parcel·la dels horts municipals de Cova Solera