Millores a la xarxa d’itineraris naturals de la ciutat

Imagen noticia
Els regidors d’En Comú Rubí lliuraran part del seu sou a dues entitats a través d’un concurs
11 de noviembre de 2020
Imagen noticia
L’Ajuntament aprova una modificació de crèdit de més de 450.000 euros per impulsar diversos projectes
16 de noviembre de 2020

Millores a la xarxa d’itineraris naturals de la ciutat

Imagen noticia

L’Ajuntament de Rubí, en col·laboració amb Rubí d’Arrel i el Centre Excursionista de Rubí, posa a disposició de la ciutadania una xarxa d’itineraris naturals que compta amb una extensió total de 130 kilòmetres. Els recorreguts aprofiten i posen en valor la xarxa de camins històrics existent, amb l’objectiu de potenciar-la i apropar els espais d’interès natural, paisatgístic, cultural, esportiu i social en sòl rústic als rubinencs i les rubinenques.

La xarxa la integren un total de 13 itineraris circulars amb diferents longituds i graus de dificultat, la majoria dels quals tenen el punt d’inici a la plaça del Doctor Guardiet. Els recorreguts transcorren tant per dins del nucli urbà com per l’entorn natural. Estan senyalitzats per facilitar la pràctica d’activitat física moderada, principalment, per promoure l’acció de caminar, tot i que també es poden fer corrent o en bicicleta. Els diferents itineraris estan connectats entre ells, fet que atorga autonomia a la persona usuària per crear nous recorreguts segons les seves necessitats.

La xarxa d’itineraris ofereix a la ciutadania la possibilitat d’endinsar-se en les petites riqueses del municipi: des de la fauna, la flora i la vegetació fins als espais on encara hi queden les petjades de la nostra història.

Recentment s’ha completat la senyalització dels itineraris, s’han adaptat els recorreguts per facilitar el seu trànsit durant totes les èpoques de l’any i, conseqüentment, s’ha actualitzat i completat la informació disponible sobre la xarxa a la web municipal. A www.rubi.cat/xarxaitineraris es poden descarregar els diferents recorreguts en format PDF, GPX ─per a dispositius GPS─ i KMZ ─per a visors de Google Earth─. Més endavant, els itineraris també estaran disponibles per a Wikiloc.

Manteniment de la xarxa d’itineraris
Bona part dels senders tenen trams que discorren parcialment per lleres de torrents o zones molt pròximes. Les nombroses torrenteres que tenen origen o travessen el municipi són un dels trets distintius i, a la vegada, un dels principals valors del paisatge rubinenc.

Per contra, quan es produeixen forts aiguats, com per exemple a finals de 2018, la morfologia d’alguns torrents i la seva vegetació es poden alterar profundament i, en conseqüència, els senders es poden modificar o, fins i tot, deixar de ser transitables.

Segons el govern local, aquest fet fa que el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí, juntament amb d’altres administracions, intenti executar de manera constant les tasques per al manteniment de les lleres dels torrents, així com dels trams inclosos als itineraris.