Millores a la xarxa d’itineraris naturals de la ciutat