Mireia Boya presentarà el llibre ‘Trencar el silenci’ a Rubí