Acord entre Ajuntament i Generalitat per la construcció de l’Escola del Bosc