“No serveix de res que l’Ajuntament estigui poc endeutat si la ciutat està feta un desastre”