Nombrós públic a la xerrada ‘Medi Ambient i salut’ de l’AEUR