Nova audició de sardanes diumenge a la plaça Catalunya