Nova fira ‘vintage’ i la popular fira d’atraccions