Obres d’adequació a l’entrada de l’illa de vianants ampliada