Obres per ampliar i reforçar el pont del carrer Sant Joan