Obres per ampliar i reforçar el pont del carrer Sant Joan

Imagen noticia
Una setantena de persones s’assessoren sobre beques a la Torre Bassas
28 de octubre de 2019
Imagen noticia
L’humorista David Guapo porta ‘#quenonosfrunjanlafiesta1’ a Rubí
30 de octubre de 2019

Obres per ampliar i reforçar el pont del carrer Sant Joan

Imagen noticia

L’Ajuntament ha anunciat que a principis de novembre arrencarà el projecte de reforç estructural i ampliació del pont del carrer Sant Joan. L’objectiu d’aquesta actuació, segons ha explicat el consistori, és millorar la mobilitat en aquesta via, especialment utilitzada per la ciutadania que viu a les urbanitzacions i vol accedir al centre de la ciutat.

Els treballs consistiran a eixamplar la vorera sud fins a uns tres metres d’amplada aproximadament, amb la introducció de bancs i jardineres, així com millorar i ampliar la vorera nord. La calçada del pont farà uns sis metres d’amplada i tindrà doble carril de circulació. El pont disposarà d’un nou enllumenat, s’instal·laran noves baranes, es traslladarà la canalització de la xarxa de gas afectada per les obres i es durà a terme una reparació superficial del pont.

Les obres les executarà l’empresa Composan y Servicios SA per un import de 302.717,86 euros. La durada de les actuacions és d’uns sis mesos, durant els quals hi haurà afectacions de trànsit.

Tres fases
Les obres es dividiran en tres fases. A la primera, entre els dies 4 i 17 de novembre, es col·locaran les proteccions de seguretat als laterals del pont per protegir tant la C-1413 com el passeig de la Riera i la riera de Rubí durant l’execució de les obres. Durant aquestes actuacions, hi haurà talls de trànsit, però es donarà pas alternatiu tant al passeig de la Riera com a la comarcal.

La segona fase arrencarà el 18 de novembre, moment a partir del qual el pont estarà tallat al pas de vehicles, que hauran de fer servir itineraris alternatius per la C-1413 o els ponts de La Llana o de Cova Solera. En canvi, es garantirà en tot moment un pas accessible pels vianants.

Les línies 3 i 7 de RubíBus també estaran afectades per aquest tall. A partir de la parada de Can Fatjó ─a l’avinguda de Castellbisbal─, els autobusos es desviaran per l’avinguda de Can Fatjó, el carrer de Platí, el carrer de Luxemburg, l’avinguda de Cova Solera i arribaran fins a la parada d’Estació-Rubí+D, on recuperaran el recorregut normal. Les parades que quedaran temporalment anul·lades són les de Topazi, Sant Joan i Espoz i Mina.

Ja a la tercera fase, un mes abans de la finalització de les obres, es realitzaran les tasques de reparació superficial del pont i es desmuntaran les proteccions. A mesura que avancin els treballs es podrà concretar la data d’inici d’aquesta tercera fase i les afectacions de mobilitat que pugui comportar.