Una setantena de persones s’assessoren sobre beques a la Torre Bassas