Obres per asfaltar diversos carrers de Can Solà i Can Barceló

Imagen noticia
La Biblioteca Mestre Martí Tauler està acreditada com a punt d’informació turística del Vallès Occidental
12 de agosto de 2020
Imagen noticia
Eva M. Iglesias i Carles Sabatés aconsegueixen pujar al podi en la competició nacional de tir amb arc
17 de agosto de 2020

Obres per asfaltar diversos carrers de Can Solà i Can Barceló

Imagen noticia

Aquesta setmana s\’han iniciat les tasques de reparació puntuals de l\’asfalt previstes als projectes de millora de les urbanitzacions de Can Solà i Can Barceló. Aquests treballs duraran tot el mes i pràcticament no comportaran afectacions de trànsit.

L\’actuació consistirà a executar els enderrocs pertinents, formigonar i preparar el terreny per fer l\’estesa de la capa de rodadora. L\’asfaltatge es realitzarà un cop a la setmana, agrupant diversos trams, amb l\’objectiu de minimitzar les afectacions viàries. Per facilitar el trànsit, es deixarà una capa de morter provisional.

De fet, segons ha informat l\’Ajuntament, l\’afectació a la mobilitat serà mínima, ja que no es tancarà cap carrer en cap moment. Les reparacions ─molt puntuals i ràpides d\’executar─ se senyalitzaran amb tanques.

Les obres de millora de les urbanitzacions de Can Barceló i Can Solà, incloses totes dues al Pla d\’inversions, es van iniciar a mitjans de juliol. L\’objectiu d\’aquests treballs és, entre d\’altres, adequar el paviment de diversos carrers.