Obres per asfaltar diversos carrers de Can Solà i Can Barceló