Obres per retirar el fibrociment de l’edifici del Cementiri