Pel PDeCAT, la reforma del parc de Ca n’Oriol “trenca l’essència agrícola i natural”