Peres, Petres, Paus i Paules de Rubí es fan la foto conjunta pel seu sant