Pinten dos cops en menys d’una setmana el mural de Guillem Agulló