Pla del govern local per finalitzar la urbanització de Can Ximelis en cinc anys