Pla del govern local per finalitzar la urbanització de Can Ximelis en cinc anys

Imagen noticia
Veïns per Rubí demanarà al Ple més ajudes per al comerç i la restauració
17 de noviembre de 2020
Imagen noticia
L’Ajuntament engega un sistema de vals de descompte per promoure el consum al comerç local
19 de noviembre de 2020

Pla del govern local per finalitzar la urbanització de Can Ximelis en cinc anys

Imagen noticia

El govern local, format per socialistes i comuns, ha posat sobre la taula un pla per iniciar els projectes d’urbanització i reparcel·lació de Can Ximelis per tal de poder completar la urbanització d’aquesta zona de Rubí. El projecte, que ha comptat amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, s’ha explicat aquesta setmana en Junta de Portaveus, i posa sobre la taula un calendari a cinc anys vista per poder desenvolupar tots els treballs tècnics.

El pla parcial de Can Ximelis es va aprovar inicialment l’any 1975 i uns anys més tard el 1981, Can Ximelis va ser classificat de sòl urbà al pla general i es van acceptar les cessions de zones verdes i equipaments. El 1998 es va realitzar l’estudi de detall d’alineacions i rasants i al desembre d’aquell any es va aprovar el projecte d’urbanització de Can Ximelis. Un any després s’adjudicaven les obres, que es van iniciar el novembre de 1999. Un any més tard es van imposar les contribucions especials, el febrer del 2001 es van donar per finalitzades les obres d’urbanització i el 2003 es van anul·lar les liquidacions definitives de les contribucions especials. Tot i això, l’actuació estava incompleta, perquè no es disposava de tots els terrenys.

Ara, l’Ajuntament pretén finalitzar la urbanització de Can Ximelis, després que durant els darrers anys hi hagi hagut moltes queixes veïnals a la zona. Per aquest motiu, plantejarà al Ple el tancament de l’expedient de contribucions especials de Ximelis, com a pas previ necessari abans de modificar el planejament de delimitar el polígon d’actuació urbanística i l’inici dels projectes d’urbanització i reparcel·lació.

Segons el projecte ideat per l’Ajuntament, a principis del 2021 es tancarà l’expedient de contribucions especials, ja que la possibilitat de liquidar-les va prescriure. Durant el 2021, també es contempla licitar la redacció de la modificació del planejament i la reparcel·lació. La tramitació del planejament es preveu que es dugui a terme el 2022, a l’hora que es licitarà i adjudicarà la redacció del projecte d’urbanització.

La reparcel·lació permetrà obtenir la cessió de les franges de parcel·la afectades de vial de manera obligatòria i gratuïta i repartir equitativament les càrregues, que consisteixen en la cessió de les franges afectades de vial d’algunes parcel·les, així com també en costejar les despeses necessàries per completar la urbanització. La tramitació de la reparcel·lació s’ha plantejat de cara al 2023, així com la redacció del projecte d’urbanització. La licitació de les obres podia ser el 2024 i la seva execució, si es compleixen els terminis, seria el 2025.