Pol Borrell presenta el llibre ‘La bossa de la taquilla’