Polèmica per la retirada de fibrociment a les obres del Casino