Polèmica per un anunci de Duet Sports que alguns consideren sexista