Primera edició del Projecte singular d’automatització industrial i d’edificis