Posen en marxa un projecte de recollida selectiva d’envasos a hotels restaurants i cafeteries