Posicionament de l’AUP respecte a l’Escola de Música Pere Burés