Preocupació a Sant Jordi Parc per les trobades nocturnes de joves a una nau abandonada