Presentació de l’Escola de Ciclisme del Vallès amb 11 ciclistes