Primer pas per redactar una ordenança per regular el soroll

Quan la memòria fa futur
15 de febrero de 2022
El projecte de Forestalia de portar energia de l’Aragó a Rubí també té el rebuig de la Generalitat
16 de febrero de 2022

Primer pas per redactar una ordenança per regular el soroll

Redacció

L’Ajuntament vol impulsar una ordenança que reguli el soroll i les vibracions. El document tindrà per objecte concretar quins són els instruments jurídics i tècnics necessaris per poder donar una resposta adequada a les inquietuds ciutadanes al voltant de la contaminació acústica. 

El soroll és un element que incideix en la qualitat de vida de les persones i que pot provocar efectes nocius en la salut i el comportament. 

A Rubí es recullen cinc tipus de queixes pel soroll: el que és derivat d’activitats i actes, els produïts per animals, el soroll entre veïns, els que s’escolten procedents de la via pública i altres tipus de sorolls. Durant els darrers anys, s’ha registrat una mitjana de 1.865 queixes per soroll, de les quals només el 6% han acabat amb denúncia. Això succeeix perquè a vegades és difícil constatar l’origen del la font acústica o bé per la manca d’instruments reguladors municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació actústica. 

“El soroll és un factor de qualitat ambiental crític a les ciutats. És per això que a Rubí ens dotarem d’un instrument específic pel seu control i regulació”, ha explicat el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano. L’objectiu final de l’ordenança serà regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. Així, restaran sotmesos a l’ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, relacions de veïnat, compoartament ciutadà o activitat de caràcter públic o privat per vibracions o soroll.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament ha habilitat una consulta prèvia d’aquesta ordenança a través de la plataforma Participa Rubí. La intenció és que la ciutadania pugui aportar les seves opinions, necessitats o propostes i expectatives per tal de millorar la qualitat acústica de la ciutat. Aquest espai ciutadà de consulta estarà obert fins al 7 de març.

ÚLTIMES NOTÍCIES PUBLICADES