Prohibit fer foc en terreny forestal fins al 15 d’octubre