Protecció antisenglars per 25 contenidors d’orgànica