Puja el preu de l’habitatge de lloguer i de compra a Rubí