Puja lleugerament la participació: 14.927 rubinencs ja han exercit el seu dret a vot