Punt final al Pla de Barris que ha dignificat el barri del Pinar