Reconeixement als estudiants rubinencs amb millor nota a la Selectivitat