Reconeixement de l’Ajuntament als nous voluntaris i aspirants de Protecció Civil