Rubí Acull organitza una activitat reivindicativa a favor dels refugiats