Rubí Acull organitza una visita al Museu d’Història de la Immigració