Rubí celebra la Quinzena de les diversitats per combatre estereotips