Rubí celebrarà la Festa Major del 28 de juny al 3 de juliol